In 2018 gaat PAZ-Holandesa de volgende (NIEUWE) activiteiten verrichten:
1.Het uitbreiden en continuiteit geven van (informatieve en preventieve) gezondheidscampagnes (oa. gebitsverzorging, detecteren van anaemia (bloedarmoede) bij kinderen en volwassen, buiten het ziekenhuis juist in de rurale gebieden waar geen medische voorzieningen zijn zoals Espinar, San Juan de Tarucani en Chivay. Iedere 3 maanden zullen wij deze dorpen bezoeken en medische hulp aan de bevolking verlenen. Dankzij donaties krijgen wij de beschikking over een mobiele rontgen-apparaat en een mobiele tandartsunit. Tevens wordt er Voorlichting gegeven over o.a. preventie van geboorte-afwijkingen middels foliumzuur en voeding.
2.In 2017 hebben wij een oudergroep voor downkinderen opgericht en inmiddels zijn er 50 ouders lid geworden. Per 1 januari a.s. zullen wij deze kinderen multidisciplinaire zorg (kinderarts,kno-arts,fysiotherapist, logopediste en tandarts) aanbieden. Kinderen met DS hebben een verstandelijke handicap en een vertraagde algemene ontwikkeling, zowel cognitief als motorisch. Daarnaast hebben ze bijkomende aandoeningen, zoals aangeboren hartafwijkingen, keel‐, neus‐ en oorproblemen, en voedingsproblemen.
3.Het organiseren van vijf operatieprojecten
1 Van 22 februari tot 2 maart – (kinder)urologie – Dr.Herman Bakker, kinderuroloog en Dr.Liem Lie, uroloog
2 Van 15 – tot 20 april – plastische chirurgie – Dr.Lloyd Gayle, plastisch chirurg- Healing the Children NY.
3 Van 22 – tot 27 april – oogchirurgie strabismus (scheelzien) bij kinderen – team Healing the Children NY.
4 Van 22 mei – tot 2 juni – plastische chirurgie – Dr.Aebele Mink van der Molen, plastisch chirurg.
5 In november – plastische chirurgie – Dr.Reinier van Twisk, plastisch chirurg.
In ieder operatieproject worden 50 tot 70 operaties uitgevoerd bij 35 tot 50 kinderen. Ook worden operatietechnieken getraind aan lokale medici. Handelingen en operaties die worden uitgevoerd zijn:
– Laboratoriumonderzoek (preoperatief)
– Röntgen- ecografie en of computerscan (CT scan) onderzoek (preoperatief)
– Schisiscorrecties (plastisch)
– Sluiten van open gehemeltes (plastisch)
– Brandwondencorrecties, opheffen van contracturen (plastisch)
– Strabismus, ptosis e.a. (oogheeñkunde)
– Blaas- en nierafwijkingen (urologie)
4.De kinderpolikliniek in ClinicaPAZHolandesa/‘Tony Molleapaza Rojas’ kinderziekenhuis: verzorgt dagelijkse spreekuren, screening van de patiëntjes voor de operatieprojecten, begeleiding en nazorg, medische consulten, tandartspraktijk, logopedie, psychologische begeleiding en fysiotherapie/revalidatie. Het ziekenhuis beschikt over de volgende specialismen: kindergeneeskunde, kinderchirurgie, kinderneurochirurgie, kinderneurologie allergologie,gynaecologie, longziekten, oogheelkunde,orthopedie, cardiologie, kno en urologie. Het aantal consulten die zullen worden verleend aan kinderen is gestegen naar ruim 25.000 op jaarbasis. En voor het jaar 2018 verwachten wij een stijging van 20%.
5.De continuering van de zorgkwaliteit voor de patiënten van diverse Peruaanse ziekenhuizen in het Zuiden van Peru door het doneren van medische basismaterialen (medicijnen, infuussystemen, steriele handschoenen, drains t.b.v. hydrocephalus, operatiepakketten, hechtmateriaal, gazen, etc.).
6.De continuering van het geven van trainingen, workshops en voorlichting aan zowel ouders, patiëntjes als professionals. O.a. Incontinentietrainingen (urine en faeces) voor patientjes met spina bifida. Gedurende de operatieprojecten wordt altijd operatietraining gegeven aan lokale medici. Ook de andere nazorg gaat gepaard met voorlichting en training aan ouders en patientjes.
7.Organisatie van workshops voor medici, paramedici en veldwerkers met als onderwerpen onder meer: Voorlichting en Preventie van geboorte-afwijkingen middels foliumzuur en voeding, incontinentiemanagement, anaesthesie bij kinderen.
8.Organisatie van bijscholingscursussen (o.a. kindergeneeskunde, kinderurologie, kinderanaesthesie, intensive care, internationale protocollen Evidence Based Medicine en Care, voor medici en paramedici, werkzaam in het kinderziekenhuis.
9.Buiten de operatieprojecten worden ook (gratis) operaties uitgevoerd door de ons opgeleide Peruaanse (chirurgische en orthopedische) chirurgen. Jaarlijks ruim 100 operaties.

Aanbieding PAZPop alleen deze maand 14,95 euro (ex.verzendkosten) Sluiten