fbpx

Help onze kinderen en hun familie

Zij hebben u nu extra hard nodig  

 Noodhulp Coronacrisis Voedseldonaties 

Sinds mei geven wij Nood-Voedselhulp in Arequipa aan onze patientjes en hun families. Door de Coronacrisis hebben alleen in Arequipa velen hun werk en inkomsten verloren. Kinderen gaan niet meer naar school, alleen via internet of televisie kunnen zij onderwijs volgen.  Het land in de wereld met de langste lockdown is Peru. Vanaf 18  maart zijn de grenzen gesloten en is het land in lockdown gegaan als maatregel om het Coronavirus onder controle te krijgen. Het duurde tot juli voordat het Coronavirus echt rampzalige gevolgen veroorzaakten, met name door het zeer gebrekkige bestaande gezondheidssysteem in Peru, wat simpelweg de vraag niet aan kon, met o.a. als gevolg mensen die stierven bij de poort van het ziekenhuis.  

Wij geven GRATIS medische hulp aan kinderen in Peru

Helaas nog steeds hard nodig ondanks de groeiende economie in dit Zuid-Amerikaanse land. De kloof tussen arm en rijk blijft groot. Kinderen die geboren worden met een defect zoals een schisis (hazelip) of spina bifida (open ruggetje) en waar de ouders niet over economische bronnen beschikken, worden niet geopereerd en krijgen geen behandeling. Sinds het jaar 2000 hebben wij dan ook al meer dan 5000 kinderen gratis geopereerd en niet alleen dat ook hebben zij allen een volledig nazorgtraject gehad of zitten zij nog in.

Lees hier meer 

Ons kinderziekenhuis in Arequipa

Schisisoperaties november 2020 Dr.Gustavo Florez en Dr.David Moreno

https://youtu.be/bV_nk80vmEM

Añari en Emir voor en na hun operatie

In oktober werden o.a. Añari en Emir geopereerd. Na tien dagen kwamen zij voor hun eerste controle en zie het verschil. Over enkele maanden zal het verschil nog groter zijn oftewel nog beter te zien hoe mooi hun lip is geworden. Echter is het begin van de behandeling....

Week 23 (Nood) Voedselhulp

Gisteren week 23 van de (nood) voedselhulp in Characato en Mollebaya uitgedeeld door Alex en Pavel Acosta (fotos).