fbpx

Doe een donatie

Geef een glimlach

 

Geef.nl          Kentaa          Whydonate

Onze Activiteiten in 2023

De noodtoestand is in mei j.l. opgeheven en het normale leven is weer op gang gekomen.

Met diverse medische teams hebben wij voor dit jaar data vastgelegd voor het houden van een operatieproject. Verder hebben wij vele aanvragen liggen van veelal medische studenten om hun stage van 3 tot 6 maanden in ons ziekenhuis te volbrengen.

Operatieprojecten (Schisis, Kinderurologie)

28.08 - 02.09

Schisisteam o.l.v. Dr. Francisco Parri, plastisch chirurg uit Spanje.

30.10 - 10.11

Schisisteam o.l.v. Dr. Reinier van Twisk, plastisch chirurg, uit Nederland

13.11 - 23.11

Kinderurologie van 13.11.-23.11. met Dr.Frank Froeling, kinderuroloog en Dr.Liem Lie, uroloog

27.11 - 08-12

Schisisteam o.l.v. Prof.Dr. Aebele Mink van der Molen,plastisch chirurg uit Nederland

2023

Iedere maand opereert het Peruaanse team o.l.v. Dr. Gustavo Florez tussen de 4-8 schispatiëntjes

Gratis campagnes

Wij houden gratis medische campagnes zoals bijv. Gehoortesten. Deze campagnes worden gehouden met de medewerking van onze Peruaanse medische staf, zoals in deze campagne met onze KNO arts Dr. Jefferson Estefanero.

Gratis spreekuren op locatie met de PazMovil

Wij houden van gratis spreekuren op locatie met onze mobiele spreekkamer,  de PAZMovil. Het streven is om iedere maand deze spreekuren te houden, zoals wij dat ook in het afgelopen jaar hebben gerealiseerd.

Verzorgen van de integrale (gratis) nazorgtrajecten

Wij verzorgen de integrale (gratis) nazorgtrajecten (zoals spraaklessen, psychologische behandelingen, primaire tandverzorging, revalidatie en incontinentie-beheersing) en medische consulten c.q. opnames voor zowel de kinderen uit de schisis- als spina bifida projecten.

De ClinicaPazHolandesa/’Tony Molleapaza Pojas’ kinderziekenhuis

Het ziekenhuis verzorgt dagelijkse spreekuren, screening van de patiëntjes voor de operatieprojecten, begeleiding en nazorg, medische consulten, tandartspraktijk, logopedie, psychologische begeleiding en fysiotherapie/revalidatie. Het ziekenhuis beschikt o.a.over de volgende specialismen: kindergeneeskunde, kinderchirurgie, kinderneurochirurgie, gynaecologie, orthopedie, cardiologie, kno en urologie.

Zorgkwaliteit voor de patiënten van diverse Peruaanze ziekenhuizen

De continuering van de zorgkwaliteit voor de patiënten van diverse Peruaanse ziekenhuizen in het Zuiden van Peru door het doneren van medische basismaterialen (medicijnen, infuussystemen, steriele handschoenen, drains t.b.v. hydrocephalus, operatiepakketten, hechtmateriaal, gazen, etc.).

Trainingen, workshops en voorlichting geven

De continuering van het geven van trainingen, workshops en voorlichting aan zowel ouders, patiëntjes als professionals. O.a. Incontinentietrainingen (urine en faeces) voor patientjes met spina bifida. Ook de andere nazorg gaat gepaard met voorlichting en training aan ouders en patientjes.

Whatsappgroep voor ouders met downkinderen

In 2017 hebben wij een (whatsapp) oudergroep voor downkinderen opgericht en inmiddels zijn er meer dan 300 ouders lid geworden. Sinds 1 januari 2020 bieden wij deze kinderen multidisciplinaire zorg (kinderarts, kno-arts, fysiotherapist, logopediste en tandarts) aan. Kinderen met DS hebben een verstandelijke handicap en een vertraagde algemene ontwikkeling, zowel cognitief als motorisch. Daarnaast hebben ze bijkomende aandoeningen, zoals aangeboren hartafwijkingen, keel‐, neus‐ en oorproblemen, en voedingsproblemen.

Whatsappgroep voor ouders met autistische kinderen

In 2021 hebben wij een (whatsapp)groep voor ouders met autistische kinderen opgericht en inmiddels zijn er meer dan 500 ouders lid geworden. Door het houden van Q&A internetsessies met professionals (psychologe) of een van de ouders, proberen we meer informatie en handvaten te geven.

Workshops voor medici, paramedici en veldwerkers

Wij organiseren workshops voor medici, paramedici en veldwerkers met als onderwerpen onder meer: Voorlichting en Preventie van geboorte-afwijkingen door middel van foliumzuur en voeding, incontinentiemanagement, anaesthesie bij kinderen.

Bijscholingscursussen

Wij organiseren bijscholingscursussen (o.a. kindergeneeskunde, kinderurologie, kinderanaesthesie, intensive care, internationale protocollen Evidence Based Medicine en Care voor medici en paramedici werkzaam in het kinderziekenhuis.

Onze projecten

OPERATIES

PAZmovil

Nazorgtrajecten

Wij geven GRATIS medische hulp aan kinderen in Peru

De kloof tussen arm en rijk blijft groot. Kinderen die geboren worden met een defect zoals een schisis (hazelip) of spina bifida (open ruggetje) en waar de ouders niet over economische bronnen beschikken, worden niet geopereerd en krijgen geen behandeling. Sinds het jaar 2000 hebben wij dan ook al meer dan 5000 kinderen gratis geopereerd en niet alleen dat ook hebben zij allen een volledig nazorgtraject gehad of zitten zij nog in.

Ons vinden

NEDERLAND
Secretariaat p/a Karl Weisbardstraat
269,3015 GM Rotterdam

PERU
Urb.Villa Continental Calle 4 nr.101 Paucarpata, Arequipa

Meehelpen

Alle goodwill en savoir-faire
zijn nuttig voor de ontwikkeling
van de verschillende acties
van het ziekenhuis.

Donatie doen

De vrijgevigheid van
de donateurs is van essentieel
belang voor de werking van het
ziekenhuis. Zonder giften
zouden wij onze sociale
opdrachten niet kunnen uitvoeren.

Ons kinderziekenhuis in Arequipa