fbpx

Ons doel

Onze missie is gericht op het verbeteren van de omstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde Peruaanse kinderen door het aanbieden van gratis medische zorg, in de breedste zin van het woord.

 

Onze filosofie

“traditionele” hulp te bieden aan degene die daar nu om vragen.
duurzaam door het opzetten van een economisch (op termijn) zelfstandig ziekenhuis
de combinatie van traditionele en duurzame hulp
werken met lokale medewerkers, om zo de Peruaanse arbeidsmarkt te steunen.
Waarom is het nog steeds nodig in Peru?

 

Economie

Recent gepubliceerde studies over de economische situatie en toekomst van het Latijns-Amerikaans landen laten zien dat de jaren van grote economische groei voorbij zijn en dat landen zoals Peru onvoldoende vanuit regeringswege hebben geïnvesteerd in o.a. infrastructurele projecten, onderwijs en gezondheidszorg.

De laatst bekende cijfers zijn uit het jaar 2016 waarin 5,5% van de begroting aan gezondheid werd besteedt. Hiermee komt Peru op slechts 1,6% van het bruto binnenlands product (BBP) uit, tegen gemiddeld 3,5 % in Latijns-Amerika. Dit cijfer groeit slechts 0,05 % per jaar. Overheid, werkgevers en bevolking geven samen 4,67 % van het BBP uit aan gezondheid, tegen 7,71% in Latijns-Amerika. Hiermee is gezondheid meer “big business” dan een recht.

 

De gezondheidszorg

Het gezondheidssysteemmodel is een zeer gemengd systeem gefragmenteerd, met publieke en private participatie leveranciers. Het bestuursorgaan is het ministerie van Volksgezondheid.

De publieke sector biedt gezondheidsdiensten op twee manieren:in het indirecte gesubsidieerde of bijdragende stelsel, en de directe bijdrage, wat overeenkomt met de sociale zekerheid. De Intergrale Sociale Verzerkering (SIS) subsidieert de verstrekking van diensten aan de bevolking die in (extreme) armoede leeft. Echter deze Intergrale Sociale Verzerkering (SIS) faalt om vele redenen o.a. a. dekt niet de aangeboren afwijkingen, b. beschikt niet over voldoende budget (vooral veroorzaakt door de enorme bureacratische processen) zodat in de praktijk de patienten gedwongen woren om zelf medicijnen, operaties e.a. te betalen, c.veel staatsziekenhuizen verlenen geen medische hulp aan de SISpatienten daar deze verzekering vaak pas na een jaar of langer uitbetaald.

In 2014 was de financiering van de gezondheidszorg afkomstig van drie belangrijkste bronnen: huishoudelijke uitgaven (31,1%) de zgn. out of the pocketbetalingen, middelen van de openbare schatkist (34,2%) en socialezekerheidsbijdragen (31,3%). In 2015 vertegenwoordigden de gezondheidsuitgaven 5,3% van de BBP (3,1% waren overheids-uitgaven en 2,2% was privé).

PAZ-Holandesa onderneemt sinds het jaar 2000 de volgende activiteiten om haar doelstelling te verwezenlijken:

 

● Uitvoeren van (gratis) operatieprojecten. Het gaat hier met name om schizisoperaties (hazenlipcorrecties/sluiten van open gehemeltes), brandwondencorrecties en urologische operaties (behandelen urologische geboorte-afwijkingen). Ondersteunend hieraan vindt laboratorium- en röntgenonderzoek plaats om het risico van de operatie te minimaliseren;

●Het verzorgen van de integrale (gratis) nazorgtrajecten (zoals spraaklessen, psycho-logische behandelingen, primaire tandverzorging, revalidatie en incontinentie-beheersing) en medische consulten c.q. opnames.

● Het beheren van ons ‘ Clinica PAZHolandesa/Tony Molleapaza Rojas’ kinderziekenhuis, Arequipa

● Geven van informatie en trainingen aan alle partijen in het behandelingstraject (van de ouders en verpleegkundigen tot de medici). Bijvoorbeeld trainingen verpleegkunde, trainingen operatietechnieken, training postoperatieve- en brandwonden-verzorging, training incontinentiebeheersing. Ouders worden zowel individueel als in ouderbijeenkomsten geïnformeerd en geïnstrueerd, draaien regelmatig mee in de therapie-uren van hun kinderen en er wordt psychologische ondersteuning aan de ouders of de patient aangeboden;

● Donatieprojecten van medische basismaterialen, drains (t.b.v. hydrocephalus (waterhoofd), operatiepakketten, aan lokale ziekenhuizen (in Tacna, Juliaca, Puno, Cusco en Arequipa)). Op deze plaatsen wordt ook voorlichting gegeven en worden patiënten voor de operatieprojecten geselecteerd en geïnformeerd;

● Voeren van samenwerkingsverbanden met lokale zorginstellingen, (internationale) belangenverenigingen en andere relevante partijen, o.a. met Health Bridges Int. USA, Caritas Peru, MMI Peru, Arequipa, Quechua Benefit, Arequipa, Rotary Club Arequipa, AMEPEBA en Fundacion FES, Barcelona, The SmileTrain, New York, Wir Helfen, Duitsland, Hospital Goyeneche te Arequipa, Hospital Honorio Delgado te Arequipa, het Ministerio de Salud van Peru in Arequipa,If Childhelp, Colegio Medico van Arequipa, Hospital Regional te Cusco, Hospital Regional te Tacna, het Instituto de Nino en Universidad Cayatano Herreda in Lima. Door de diverse samenwerkingsverbanden ontstaat beter inzicht in de problemen en behoeftes in de Peruaanse gezondheidszorg en kunnen gezamenlijke doelstellingen beter worden behaald;

● Oprichten van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. Doel is informatie- en kennisverstrekking naar ouders, patiënten en hun behandelaars. Ook patiënten/ouders impuls geven patiëntenverenigingen op te zetten. Patiëntenverenigingen dragen bij aan het collectief bespreekbaar maken van bij de ziekte horende problemen, het zoeken naar oplossingen en het creëren van een grotere bewustwording en draagvlak binnen de Peruaanse gemeenschap.