fbpx

Ons doel

Onze missie is gericht op het verbeteren van de omstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde Peruaanse kinderen door het aanbieden van gratis medische zorg, in de breedste zin van het woord.

 

Onze filosofie

“traditionele” hulp te bieden aan degene die daar nu om vragen.
Duurzaam door het runnen van een economisch eigen ziekenhuis, de combinatie van traditionele en duurzame hulp, waarin lokale medewerkers werken.
Waarom is het nog steeds nodig in Peru?

Politieke en economische situatie in 2023

Peru is in een steeds diepere politieke crisis gezonken sinds 2018, waar de situatie na de mislukte “staatsgreep” in december 2022 van de  ex-president Pedro Castillo het land er niet stabieler op heeft gemaakt. Sociale onrust en protesten zorgden niet alleen voor het verlies van 80 mensenlevens, het maakte de zware economische crisis als gevolg van de coronapandemie, niet beter. De inflatie steeg in 2022 van 6,4% naar 20%. De cijfers van mensen die in armoede leven zijn gestegen naar ruim 30% van de totale bevolking.

Het gezondheidszorgmodel

De gezondheidszorg in Peru laat zich opdelen in twee sectoren: een publiek en een privaat systeem. Het publieke gezondheidssysteem bestaat uit de medische centra van het bevoegde ministerie en van de sociale zekerheid (EsSalud). De ziekteverzekering van EsSalud dekt ongeveer 30% van de bevolking. Een afzonderlijk systeem dekt militairen, politiemensen en hun families. In 2001 werd ook de Seguro Integral de Salud (SIS) in het leven geroepen, die aanvankelijk tot doel had de armste Peruanen te ondersteunen. Inmiddels is meer dan de helft van de bevolking hierbij aangesloten. De hervormingen zorgden echter ook voor toenemende privatisering in de gezondheidszorg, wat funeste gevolgen heeft voor de middelen die ter beschikking worden gesteld voor het publieke systeem en de sociale programma’s. De pandemie heeft deze enorme tekortkomingen duidelijk blootgelegd. Uitgaven aan gezondheidszorg in Peru is 5% van het BBP (ter vergelijking met landen in het continent liggen de cijfers tussen de 7% en 10%, alleen Venezuela scoort lager nl. 1%).

PAZ-Holandesa onderneemt sinds het jaar 2000 de volgende activiteiten om haar doelstelling te verwezenlijken:

● Uitvoeren van (gratis) operatieprojecten. Het gaat hier met name om schisisoperaties (hazenlipcorrecties/sluiten van open gehemeltes), brandwondencorrecties en urologische operaties (behandelen urologische geboorte-afwijkingen). Ondersteunend hieraan vindt laboratorium- en röntgenonderzoek plaats om het risico van de operatie te minimaliseren;

●Het verzorgen van de integrale (gratis) nazorgtrajecten (zoals spraaklessen, psychologische behandelingen, primaire tandverzorging, revalidatie en incontinentie-beheersing) en medische consulten c.q. opnames.

● Het beheren van ons ‘ Clinica PAZHolandesa/Tony Molleapaza Rojas’ kinderziekenhuis, Arequipa

Het houden van (gratis) campagnes zoals bijv. Gehoortesten. Deze campagnes worden gehouden met de medewerking van onze Peruaanse medische staf.

  • Het houden van (gratis) spreekuren op locatie met onze mobiele spreekkamer, PAZMovil Het streven is om iedere maand deze spreekuren te houden, zoals wij dat ook in het afgelopen jaar hebben gerealiseerd.
  • Geven van informatie en trainingen aan alle partijen in het behandelingstraject (van de ouders en verpleegkundigen tot de medici). Bijvoorbeeld trainingen verpleegkunde, trainingen operatietechnieken, training postoperatieve- en brandwonden-verzorging, training incontinentiebeheersing. Ouders worden zowel individueel als in ouderbijeenkomsten geïnformeerd en geïnstrueerd, draaien regelmatig mee in de therapie-uren van hun kinderen en er wordt psychologische ondersteuning aan de ouders of de patient aangeboden;

● Donatieprojecten van medische basismaterialen, drains (t.b.v. hydrocephalus (waterhoofd), operatiepakketten, aan lokale ziekenhuizen (in Tacna, Juliaca, Puno, Cusco en Arequipa)). Op deze plaatsen wordt ook voorlichting gegeven en worden patiënten voor de operatieprojecten geselecteerd en geïnformeerd;

● Voeren van samenwerkingsverbanden met lokale zorginstellingen, (internationale) belangenverenigingen en andere relevante partijen, o.a. met Health Bridges Int. USA, Caritas Peru, MMI Peru, Arequipa, Quechua Benefit, Arequipa, Rotary Club Arequipa, AMEPEBA en Fundacion FES, Barcelona, The SmileTrain, New York, Wir Helfen, Duitsland, Hospital Goyeneche te Arequipa, Hospital Honorio Delgado te Arequipa, het Ministerio de Salud van Peru in Arequipa,If Childhelp, Colegio Medico van Arequipa, Hospital Regional te Cusco, Hospital Regional te Tacna, het Instituto de Nino en Universidad Cayatano Herreda in Lima. Door de diverse samenwerkingsverbanden ontstaat beter inzicht in de problemen en behoeftes in de Peruaanse gezondheidszorg en kunnen gezamenlijke doelstellingen beter worden behaald;

● Oprichten van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. Doel is informatie- en kennisverstrekking naar ouders, patiënten en hun behandelaars. Ook patiënten/ouders impuls geven patiëntenverenigingen op te zetten. Patiëntenverenigingen dragen bij aan het collectief bespreekbaar maken van bij de ziekte horende problemen, het zoeken naar oplossingen en het creëren van een grotere bewustwording en draagvlak binnen de Peruaanse gemeenschap.