fbpx

Paz holandesa

Oprichting PAZ-Holandesa

1999

Oprichting

  • Stichting PAZ-Holandesa is opgericht op 19 augustus 1999 op initiatief van Marjan van Mourik en Dr. Daniel Paz y Geuze. De stichting is gevestigd in Rotterdam (Nederland) en in Arequipa (Peru). PAZ-Holandesa heeft zich in eerste instantie met name op kinderen (0-16 jaar) met geboorteafwijkingen (schisis, klompvoeten, hydrocephalus en/of spina bifida) gericht. Nadat PAZ-Holandesa meer verankerd was in de Peruaanse maatschappij en er een duidelijker beeld was ontstaan van de behoeftes, breidde PAZ-Holandesa haar zorg uit naar een volledige nazorg met spraaklessen, tandzorg, fysiotherapie en psychologischebegeleiding
Jaren 2000

Het Ziekenhuis

  • In 2001 werd een kinderpolikliniek in Arequipa geopend, waar een team van Peruaanse professionals deze zorg gratis aanboden aan kinderen van in (extreme) armoede levende families. Door de vraag naar zorg en de wens een volledig zorgpakket in eigen beheer aan te kunnen bieden werd in 2006 begonnen met de bouw van het eigen kinderziekenhuis ‘Tony Molleapaza Rojas’ in Paucarpata, Arequipa. Sinds april 2009 zijn de activiteiten geheel overgegaan naar dit kinderziekenhuis
2012

Diversificatie van activiteiten

  • In april 2012 werd het ziekenhuis in haar geheel in functie genomen. Met de ingebruikneming van dit ziekenhuis heeft de stichting haar medische diensten belangrijk uitgebreid, en helpt een veel grotere groep kinderen met een grotere variëteit aan geboorteafwijkingen of andere medische problemen

Personeel en organisatie

BESTUUR

Het bestuur van de stichting Fundación PAZ-Holandesa bestaat uit:

Voorzitter

Dr. Reinier van Twisk

Secretaris

Dhr. Peter Schults

Penningmeester

Mevr. Yvonne Nesselaar

In Peru werd in 2000 de Asociación PAZ-Holandesa opgericht, is officieel erkend door de Peruaanse overheid en heeft een Peruaans bestuur.

Directie en uitvoering

De directeur van de organisatie is mevrouw M.J. van Mourik, sinds 1 januari 2021 in vast dienstverband.

In Peru wordt zij ondersteund door drie afdelingen (inmiddels bestaande uit in totaal 90 personen lokaal personeel):

  • Organisatie en operationele projecten (medisch personeel [artsen, verpleegsters, schoonmaak, keuken, veiligheid-en onderhoudpersoneel] aantal 80)
  • Financiën/Boekhouding (3)
  • Administratie/RRHH (5)

Naast de medewerkers in Peru wordt PAZ-Holandesa ondersteund door de medici uit verschillende landen die enkele weken per jaar de operatieteams bemannen.

Missie

De missie van PAZ-Holandesa luidt: Het verbeteren van de levenssituatie op sociaal en medisch gebied van met name kansarme kinderen  in (voornamelijk het midden en zuiden van) Peru alsmede de bevordering van de ontwikkeling van de basisgezondheidszorg in het algemeen en voorts al hetgeen dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van PAZ-Holandesa luidt: “ Het actief bevorderen van de verbetering van de basisgezondheid van kansarme kinderen in het midden en zuiden van Peru, door middel van het uitvoeren van operatieprojecten, het bieden van kennis-overdracht en het opzetten van duurzame medische projecten en samenwerkings-verbanden.”

Doelgroep

De gratis projecten van PAZ-Holandesa richten zich specifiek op kinderen (0-16 jaar) uit de allerarmste lagen van de bevolking van Peru, die geen geld hebben voor medische zorg. Het gaat om de vele kinderen uit de arme wijken van de grote steden en kinderen uit rurale gebieden die vrijwel volledig verstoken zijn van enige vorm van gezondheidszorg (hoog in de bergen, diep in de jungle of op de hoogvlaktes in de woestijn). Bijzondere aandacht gaat uit naar kinderen met geboorteafwijkingen (schisis, spina bifida en/of hydrocephalus ), urinewegen, Down syndroom en cardiopatie. Daarnaast biedt PAZ ook betaalde medische zorg aan kinderen en volwassenen uit families die dit kunnen bekostigen. Met de opbrengst hiervan kan de medische hulpverlening aan kinderen uit arme families worden uitgebreid.

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied beslaat het midden en zuiden van Peru (gebied met de oppervlakte van een land als Frankrijk) en bestaat uit ruim 7 miljoen inwoners, waarvan 40% in de leeftijd 0-16 jaar is.