fbpx
Video for Mother’s day

Video for Mother’s day

Our patients wished to express their affection to their mother and say they are grateful for the care and love they give them.

 

 

La historia de Yenifer (4 años)

La historia de Yenifer (4 años)

A través de la trabajadora social de la Arequipa Chivay Gobierno Regional, Yenifer vino (4 años.) En contacto con nosotros. Ella nació con una malformación anorrectal o el ano no es una forma normal desarrollado. Como es habitual en el mundo entero se construyó un estoma temporal.
Desafortunadamente, Yenifer no recibió ninguna investigación o cita más, ni dado ninguna información sobre cómo y qué. Además no se le dijo cómo proporcionar un estoma, y ​​la necesidad de la utilización de bolsas de ostomía. Así Yenifer corrió alrededor de tres años, con sólo un pedazo de gasa o un pañal. Hasta que el trabajador social la llevó a nosotros. El cirujano pediátrico ella y 26 de abril ha examinado llevará a cabo la primera operación que será el cierre de una fístula. Y es de esperar unos meses más tarde, el estoma se cerrará. Ahora tenemos la madre aprendió a hacer una bolsa y, por supuesto, una acción dada a Yenifer. Un pedazo de esta historia he publicado en nuestra página de Facebook e inmediatamente espontáneamente Karin Bijloos obtendrán 500 euros para cubrir los gastos de hospitalización (s), las cirugías, la medicina y la investigación. ¿Te gustaría hacer una donación para Yenifer? Haga clic aquí

La historia de Yenifer (4 años)

The story of Yenifer (4 years)

Through the social worker of the Gobierno Regional Arequipa Chivay, Yenifer came (4 yrs.) in contact with us. She was born with anorectal malformation or the anus is not a normal way developed. Like it is usual in the whole world a temporary stoma was constructed.
Unfortunately, Yenifer didn’t receive  any further research or  appointment, neither given any information about how and what. Also there was not told how to provide a stoma, and the need for the use of ostomy bags. So Yenifer ran around three years with only a piece of gauze or a diaper. Until the social worker  brought her to us. The pediatric surgeon has examined her and April 26 will perform the first operation which will be the closing of a fistula. And hopefully a few months later the stoma will be closed. Now we have  the mother learned how to make a pouch and of course a given stock to Yenifer. A piece of this story I posted on our Facebook page and immediately spontaneously  Karin Beijloos offered 500 euro to cover the cost of hospitalization (s), the surgeries, medicine and research. Would you like to make a donation for Yenifer? Click here
La historia de Yenifer (4 años)

Het verhaal van Yenifer (4 jr.)

Via de sociaal werkster van de Gobierno Regional Arequipa in Chivay, kwam Yenifer (4 jr.) bij ons terecht. Zij is geboren met een Anorectale malformatie oftewel de anus is niet op een normale manier aangelegd.Zoals dat ook in Nederland wordt er dan een tijdelijk stoma aangelegd en nadat er dan aanvullend onderzoek gedaan wordt, volgen er een of twee (reconstructie) operaties met als eindresultaat dat het kind continent is.
Helaas werd bij Yenifer helemaal geen vervolgonderzoek of afspraak gemaakt, dan wel enige informatie gegeven over hoe en wat. En uberhaupt werd er niks verteld hoe een stoma te verzorgen en de noodzaak van het gebruik van stomazakjes. Zo liep Yenifer drie jaar rond met slechts een gaasje of een luier. Totdat de sociaal werkster er letterlijk en figuurlijk gesproken lucht van kreeg en haar bij ons bracht. De kinderchirurg heeft haar onderzocht en zal 26 april a.s. de eerste operatie uitvoeren wat het sluiten van een fistel zal zijn. Pas over enkele maanden zal de stoma gesloten kunnen worden. Nu hebben we meteen de moeder geleerd hoe een stomazakje aan te brengen en natuurlijk een voorraad meegegeven tot Yenifer opnieuw opgenomen zal worden. Een stukje van dit verhaal plaatste ik op onze facebookpagina en kreeg meteen spontaan 500 euro van Karin Beijloos aangeboden om de kosten te dekken van de ziekenhuisopname(s), de operaties, medicijnen en onderzoeken. Wilt u ook een donatie doen voor Yenifer? Klik hier