fbpx

Fabricio nu 21 jaar geboren met spina bifida. 10 jaar geleden kwam hij voor het laatst bij ons, hij woonde in een jongensweeshuis. Nu in een ander tehuis die gelukkig contact met ons hebben opgenomen. Hij heeft o.a.een zware doorligwond waar hij a.s dinsdag aan zal worden geopereerd. Opnieuw is hij opgenomen in ons spinabifidaproject.#childhelp