fbpx

Op huisbezoek bij Alessandra Champi (1 jr.)

Onze sociaal werkster Flor Neyra en Bea Bouma, medisch studente, die haar stage bij ons loopt zijn op huisbezoek gegaan bij Alessandra Champi, 1 jaar oud, geboren, met schisis(lip en open gehemelte) haar gehemelte werd vorig jaar november gesloten door Prof.Dr.Mink van der Molen. Haar spraaklessen beginnen wanneer zij 2 jaar oud is. Zij woont samen met haar ouders en broertjes in een buitenwijk van Arequipa een zgn.Pueblo Joven., verder met de opa en oma van haar moeder en regelmatig wonen of logeren een deel van de broers (totaal 10!) van haar moeder in het huis.Een enorm grote familie, die in een huis wonen met slechts twee kamers, waarvan 1 slaapkamer en een huiskamer. De keuken ( groot woord) bevindt zich buiten op de grond.

Huisbezoek aan Valentina (5 jaar)

Huisbezoek aan Valentina (5 jaar)

Video van het huisbezoek aan Valentina (5 jaar) met Mirke Hondebrink en Bobbi van Kesteren.Valentina is

patientje in ons Spina Bifidaproject , zij woont in een kindertehuis van PAZPeru in Socabaya, 5 jaar oud en buiten spina bifida ook een waterhoofd (hydrocefalia) ,dankzij onze bewustwordingscampagne van begin van dit jaar hebben haar verzorgsters in het kindertehuis de weg naar ons ziekenhuis gevonden en is zij onder behandeling bij ons. Haar kwaliteit van leven en haar gezondheid zijn met grote schreden vooruit gegaan. Zij gaat nu weer naar school omdat zij droog is.

Het belang van een huisbezoek aan onze patientjes

Het belang van een huisbezoek aan onze patientjes

Iedere week gaat onze sociaal werkster op huisbezoek bij kinderen van onze sociale projecten voor schisis, spina bifida of down. Het maken van een thuisbezoek geeft aan ons veel meer inzicht hoe is de thuissituatie, onder welke omstandigheden leven de kinderen? Hebben zij de beschikking over water, toilet, electriciteit? Hoe leeft het gezin? Is het gezin volledig of is het een alleenstaande moeder of ? Hebben zij voldoende eten en drinken? Is er sprake van huiselijk geweld of alcoholmisbruik? Allemaal factoren die een enorme rol spelen in het welzijn van het kind en het slagen van een behandeling. En waar wij rekening willen en moeten houden en zo nodig ondersteuning geven, zoals bijv.vergoeding van de vervoerskosten van en naar ons ziekenhuis, zorgen voor psychische begeleiding van de moeder of het gezin, voedseldonatie etc,etc.

Zo bezocht onze sociaal werkster Flor ging ( in gezelschap van Dr.Mirke Hondenbrink , revalidatie-arts en Bobbi van Kesteren, vrijwilligster), op huisbezoek bij Roman Umire Antony, 5 jaar en woont in Tiabaya (Arequipa) met zijn moeder. Hij is geboren met schisis (open lip en open gehemelte). Ons project zorgt niet alleen voor de operaties (zijn lip en zachte gehemelte zijn gesloten) maar ook de gehele nazorg Zo hij gaat naar de spraaklessen en de tandarts. Dit jaar zal weer een operatie moeten ondergaan , het sluiten van het harde gehemelte. De behandeling is daar echter nog niet mee afgelopen, vrijwel alle kinderen hebben orthodoncie (beugels) nodig, vaak wanneer zij ouder worden nog een botimplantaat om ruimte te geven aan tanden en kiezen. Kortom de meeste schisiskinderen zijn vele jaren onder behandeling in ons schisisproject.