fbpx
‘Boerderijfeest’ter gelegenheid van Wereld Downdag 2024

‘Boerderijfeest’ter gelegenheid van Wereld Downdag 2024

Ter gelegenheid van de Wereld Downdag hadden de psichologen van ons ziekenhuis activiteiten en een feest georganiseerd La Granja (De Boerderij). Meer dan 40 downkinderen uit ons downproject kwamen met hun vader of moeder. Een groot succes. Zelf een vader (uitstekende zanger) zong twee liedjes.

 

Dr.Reinier van Twisk opereerde zijn 1000e patient!

Dr.Reinier van Twisk opereerde zijn 1000e patient!

We vierden afgelopen week een buitengewone gebeurtenis bij Paz Holandesa! Dr. Reiner Van Twisk heeft de ongelooflijke mijlpaal van 1000 (gratis uitgevoerde) schisisoperaties bereikt, een onconventionele prestatie.🏥

 

Het belang van een huisbezoek aan onze patientjes

Het belang van een huisbezoek aan onze patientjes

Iedere week gaat onze sociaal werkster op huisbezoek bij kinderen van onze sociale projecten voor schisis, spina bifida of down. Het maken van een thuisbezoek geeft aan ons veel meer inzicht hoe is de thuissituatie, onder welke omstandigheden leven de kinderen? Hebben zij de beschikking over water, toilet, electriciteit? Hoe leeft het gezin? Is het gezin volledig of is het een alleenstaande moeder of ? Hebben zij voldoende eten en drinken? Is er sprake van huiselijk geweld of alcoholmisbruik? Allemaal factoren die een enorme rol spelen in het welzijn van het kind en het slagen van een behandeling. En waar wij rekening willen en moeten houden en zo nodig ondersteuning geven, zoals bijv.vergoeding van de vervoerskosten van en naar ons ziekenhuis, zorgen voor psychische begeleiding van de moeder of het gezin, voedseldonatie etc,etc.

Zo bezocht onze sociaal werkster Flor ging ( in gezelschap van Dr.Mirke Hondenbrink , revalidatie-arts en Bobbi van Kesteren, vrijwilligster), op huisbezoek bij Roman Umire Antony, 5 jaar en woont in Tiabaya (Arequipa) met zijn moeder. Hij is geboren met schisis (open lip en open gehemelte). Ons project zorgt niet alleen voor de operaties (zijn lip en zachte gehemelte zijn gesloten) maar ook de gehele nazorg Zo hij gaat naar de spraaklessen en de tandarts. Dit jaar zal weer een operatie moeten ondergaan , het sluiten van het harde gehemelte. De behandeling is daar echter nog niet mee afgelopen, vrijwel alle kinderen hebben orthodoncie (beugels) nodig, vaak wanneer zij ouder worden nog een botimplantaat om ruimte te geven aan tanden en kiezen. Kortom de meeste schisiskinderen zijn vele jaren onder behandeling in ons schisisproject.

Testimonial Bobbi van Kesteren

Testimonial Bobbi van Kesteren

Vandaag vertrok onze vrijwilligster Bobbi van Kesteren. Ruim tien weken verbleef ze in ons ziekenhuis en heeft o.a. veel ondersteuning verleend tijdens de operatieprojecten. Benieuwd naar haar ervaringen? lees hier verder.

Welkom nieuwe vrijwilligers

Welkom nieuwe vrijwilligers

En weer zijn we heel blij met de komst van twee vrijwilligers, ja Peter Schults is al vaker geweest en nieuw is Bobbi van Kesteren, zij is fisotherapeute maar is een carriereswitch aan het maken naar Global Health en is daar in augustus afgestudeerd. Nu komt zij ons ondersteunen tm eind november of wellicht langer. Peter heeft een financiele management achtergrond en een hele steun in de financiele afdeling van het ziekenhuis. Ook geintresseerd in vrijwilligerswerk of stagelopen in ons ziekenhuis? Lees meer of geef je vast op voor de virtuele informatiebijeenkomst via info@pazholandesa.com. Datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

Schisisproject o.l.v.Dr.Francisco Parri van start

Schisisproject o.l.v.Dr.Francisco Parri van start

Het derde schisisoperatieproject wat we dit jaar houden is gisteren van start gegaan met het houden van evaluatiespreekuur., buiten de maandelijkse schisisoperaties door Dr.Gustavo Florez. Het team o.l.v. Dr. Francisco Parri (Hospital Juan Deo, Barcelona) begint morgen 28.8 tm 1.9.2023 met het uitvoeren van schisisoperaties.Totaal zullen zij 30 patientjes opereren.