fbpx

Iedere week gaat onze sociaal werkster op huisbezoek bij kinderen van onze sociale projecten voor schisis, spina bifida of down. Het maken van een thuisbezoek geeft aan ons veel meer inzicht hoe is de thuissituatie, onder welke omstandigheden leven de kinderen? Hebben zij de beschikking over water, toilet, electriciteit? Hoe leeft het gezin? Is het gezin volledig of is het een alleenstaande moeder of ? Hebben zij voldoende eten en drinken? Is er sprake van huiselijk geweld of alcoholmisbruik? Allemaal factoren die een enorme rol spelen in het welzijn van het kind en het slagen van een behandeling. En waar wij rekening willen en moeten houden en zo nodig ondersteuning geven, zoals bijv.vergoeding van de vervoerskosten van en naar ons ziekenhuis, zorgen voor psychische begeleiding van de moeder of het gezin, voedseldonatie etc,etc.

Zo bezocht onze sociaal werkster Flor ging ( in gezelschap van Dr.Mirke Hondenbrink , revalidatie-arts en Bobbi van Kesteren, vrijwilligster), op huisbezoek bij Roman Umire Antony, 5 jaar en woont in Tiabaya (Arequipa) met zijn moeder. Hij is geboren met schisis (open lip en open gehemelte). Ons project zorgt niet alleen voor de operaties (zijn lip en zachte gehemelte zijn gesloten) maar ook de gehele nazorg Zo hij gaat naar de spraaklessen en de tandarts. Dit jaar zal weer een operatie moeten ondergaan , het sluiten van het harde gehemelte. De behandeling is daar echter nog niet mee afgelopen, vrijwel alle kinderen hebben orthodoncie (beugels) nodig, vaak wanneer zij ouder worden nog een botimplantaat om ruimte te geven aan tanden en kiezen. Kortom de meeste schisiskinderen zijn vele jaren onder behandeling in ons schisisproject.