fbpx

In 2005 bezocht Anouk Pappers Peru en zoals dat wel vaker gebeurt tijdens verre vakanties, was er behoefte aan een arts.

De familie Pappers

De familie Pappers

Zo kwam zij in aanraking met onze kinderpolikliniek, welke ook medische zorg verleent aan toeristen. Rondgeleidt werd ze door onze toenmalige Nederlandse arts Pim Heemskerk. Na het bezoek aan het kindertehuis Chavez de la Rosa, dat door ons sinds 2001 gesteund wordt met voedseldonaties en het wekelijks houden van een spreekuur, was ze definitief verkocht. Sinds die tijd steunt zij en haar bedrijf Cool Unlimited dan ook onze activiteiten. Daarnaast heeft zij haar familie enthousiast gekregen en dit resulteerde in het idee van haar moeder om de waarde van de cadeaux ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijk aan de stichting te schenken. Anouk verdubbelde dit bedrag.

Hartelijk dank voor deze bijzonde geste.En 2005 visitó Anouk Pappers, Perú y por ejemplo eso sucede más a menudo durante días de fiesta distantes, allí era necesidad de un doctor.

De familie Pappers

De familie Pappers

Así ella entró en el contacto con nuestros niños policlinic, que también la asistencia médica concede a los turistas. El nuestro doctor entonces holandés Pim Heemskerk le demostró nuestros proyectos. Después de la visita al hogar de Chavez de la Rosa, que ha sido apoyado por nuestro desde 2001 con contribuciones del alimento y visita semanal de nuestro doctor, la habían vendido definitivo. Desde entonces ella ha apoyado y su ilimitado fresco de la compañía nuestras actividades. Por otra parte ella tiene su familia entusiástica y ésta dio lugar a la idea de su madre de dar al valor de los regalos en ocasión de 40 la una unión de los años a la fundación. Anouk dobló esta cantidad.

Gracias mucho por estos donación especial.In 2005 visited Anouk Pappers, Peru and such as that more often happens during distant holidays, there was need for a doctor.

De familie Pappers

De familie Pappers

Thus she came into contact with our children policlinic, which also medical care grants to tourists. Our then Dutch doctor Pim Heemskerk showed her our projets. After the visit to the children’s home Chavez de la Rosa, which has been supported by our since 2001 with food contributions and weekly visit of our doctor, she had been definitively sold. Since that time she has supported and its company Cool Unlimited our activities. Moreover she has got its family enthusiastic and this resulted in the idea of her mother of giving the value of the gifts on the occasion of 40 the one year old marriage to the foundation. Anouk doubled this amount.

Thank you very much for these special donation.