fbpx

Operatieproject Plastische Chirurgie maart 2005

In maart 2005 werd het operatieproject uitgevoerd door het team wat bestaat uit Michiel Vaandrager, plastisch chirurg, Marc Mureau, idem, Antonia Gonzalez, anaesthesiste, Hans Houben, anaesthesie-assistent, Clara Euson en Annemarie Mosterd, beiden ok-assistenten. Zij hebben 55 operaties verricht.

Operatieproject Orthopedie mei 2005

Vrijdag 10 juni werd het eerste orthopedisch operatie project afgesloten. In twee weken tijd hebben dr.Ger Olyhoek en zijn team bestaande uit Dr.Jos Geurts, anaesthesist, Leo Brugman, anaesthesie-assistent en Titia Olyhoek, ok-assistente, 30 patientjes succesvol geopereerd, totaal ruim 60 operaties.

Operatieproject Plastisch Chirurgie oktober 2005

Ook het team van oktober was buiten Kris Vermeylen, de anaesthesist, ervaren met de werkzaamheden in Peru. Ron Hiles, Aebele Mink van der Molen, beiden plastisch chirurg, Paulien Dekker, anaesthesie-assistente, Leonie Schutter en Karin Beijloos, ok-assistenten. In dit project werden 60 operaties uitgevoerd.Operation project plastic surgery March 2005

In March 2005 the operation project was implemented by the team what exists from Michiel Vaandrager, plastic surgeon, Marc Mureau, idem, Antonia Gonzalez, anaesthesiste, Hans Houben, anaesthesie assistant, Clara Euson and Annemarie mustard, both ok-assistenten. They have performed 55 operations.

Operation project orthopedy May-June 2005

Friday 10 June the first orthopedically operation project was concluded. In two weeks time have dr. Ger Olyhoek and its team existing Dr.Jos Geurts, anaesthesist, Leo Brugman, anaesthesie assistant and Titia Olyhoek, ok-assistente, 30 patientjes successfully operated, total clear out 60 operations.

Operation project plastic surgery October 2005

Also the team of October was outside Kris Vermeylen, the anaesthesist, experiences with the activities in Peru. Ron Hiles, Aebele Mink van der Molen, both plastic surgeon, Paulien Dekker, anaesthesie assistant, Leonie Schutter and Karin Beijloos, ok-assistenten. In this project 60 operations were carried out.Proyecto de Cirugía plástica el marzo de 2005

En marzo de 2005 el proyecto de la operación fue ejecutado por el equipo qué existe de Michiel Vaandrager, cirujano plástico, Marc Mureau, idem, Antonia González, anaesthesiste, Juan Houben, ayudante del anaesthesie, mostaza de Clara Euson y de Ana María, ambos aceptables-assistenten. Han realizado 55 operaciones.

Proyecto de ortopedia en mayo y el junio de 2005

El viernes 10 de junio el primer orthopedically proyecto de la operación fue concluido. En tiempo de dos semanas tenga el Dr. Ger Olyhoek y su equipo Dr.Jos existente Geurts, anaesthesist, Leo Brugman, ayudante del anaesthesie y Titia Olyhoek, aceptable-assistente, 30 patientjes funcionados con éxito, total vacian 60 operaciones.

Proyecto de Cirugía plástica el octubre de 2005

También el equipo de octubre era Kris exterior Vermeylen, el anaesthesist, experiencias con las actividades en Perú. Ron Hiles, Aebele Mink van der Molen, cirujano plástico, Paulien Dekker, ayudante del anaesthesie, Leonie Schutter y Karin Beijloos, aceptable-assistenten. En este proyecto 60 las operaciones fueron realizadas.