fbpx

Operatieproject Plastische Chirurgie maart 2006

In maart 2006 werd het operatieproject uitgevoerd door het team wat bestond uit Michiel Vaandrager, plastisch chirurg, Frederik van Oosterom, idem, Antonia Gonzalez, anaesthesiste, Nanny Monteau, anaesthesie-assistent, Clara Euson en Gerdi Drost, beiden ok-assistenten. Zij hebben 50 operaties verricht.

Operatieproject Plastisch Chirurgie oktober 2006

Ondanks ziekte van 3 leden van het team heeft Ron Hiles, plastisch chirurg, bijgestaan door Leonie Schutter en Karin Beijloos, ok-assistenten en ondersteunt door locale Peruaanse artsen, 30 operaties uitgevoerd.Operation project plastic surgery March 2006

In March 2006 the operation project was implemented by the team what existed from Michiel Vaandrager, plastic surgeon, Frederik of Oosterom, idem, Antonia Gonzalez, anaesthesiste, Nanny Monteau, anaesthesie assistant, Clara Euson and Gerdi Drost, both ok-assistenten. They have performed 50 operations.

Operation project plastic surgery October 2006

In spite of sickness of 3 members of the team Ron Hiles, plastic surgeon, Leonie have assisted, ok-assistenten and support drawer and Karin Beijloos by local Peruvian doctors, 30 operations carried out.El proyecto de Cirugía plástica el marzo de 2006

En marzo de 2006 el proyecto de la operación fue ejecutado por el equipo qué existió de Michiel Vaandrager, cirujano plástico, Federico de Oosterom, idem, Antonia González, anaesthesiste, niñera Monteau, ayudante del anaesthesie, Clara Euson y Gerdi Drost, ambos aceptables-assistenten. Han realizado 50 operaciones.

El proyecto de Cirugía plástica el octubre de 2006

A pesar de la enfermedad de 3 miembros del equipo Ron Hiles, cirujano plástico, Leonie han asistido, cajón aceptable-assistenten y de la ayuda y Karin Beijloos por los doctores peruanos locales, 30 operaciones realizadas.