fbpx

In Peru is het helaas nog steeds gebruikelijk om de ouders met een baby met een geboorte-afwijking, niet te informeren over wat het precies is wat hun kind mankeert en er wordt niet doorverwezen naar een specialist. Daarom zijn wij jaren geleden al begonnen om naast alle medische zorg die we verlenen, oudergroepen op te richten voor kinderen geboren met schisis of spinabifida. Nu hebben we ook een groep opgericht voor kinderen geboren met het syndroom van Down. Ook deze ouders zitten vol vragen, hebben geen idee wat het precies inhoudt en wat ze allemaal kunnen doen. Nu houden we maandelijkse bijeenkomsten voor hen o.l.v. onze psychologe Dora Damiana en kinderneuroloog Dr.Miguel Talavera. Iedere bijeenkomst bestaat o.a. uit het uitwisselen van ervaringen, problemen waar men als ouders en gezin tegen aanloopt, medische uitleg over het syndroom van Down. In twee maanden tijd is de groep al tot 20 leden gegroeid.