fbpx

Este lunes Dr.Reinier Twisk y Dr.Jan Kees van der Kamp llevó a cabo horas de atención para componer la lista definida de niños para los operaciones. 50 niños (con un labio leporino, un paladar abierto o quemaduras) las dos semanas que vienen se van operar. Comenzaron ayer con las operaciones, los 5 o 6 patientjes diarios. Un programa ocupado e intensivo, pero va excelente.

Afgelopen maandag hielden Dr.Reinier van Twisk en Dr.Jan Kees van der Kamp spreekuur om een definitieve lijst van te opereren kinderen samen te stellen. 50 Kinderen (met een hazelip, open gehemelte of brandwonden) worden de komende twee weken geopereerd. Gisteren werd begonnen met de operaties, iedere dag 5 of 6 patientjes. Een druk en intensief programma, maar het verloopt uitstekend.

This Monday Dr.Reinier Twisk and Dr.Jan Kees van der Kamp held hours  of attention to compose the definite list of children to operate. 50 children (with an harelip, open palate or burns) will be operated the coming two weeks. Yesterday they started with the operations, every day 5 or 6 patientjes. A busy and intensive programme, but it goes excellent.