fbpx

Chavez de la Rosa

Het kindertehuis ligt in het centrum van de stad en valt onder het beheer van de afdeling liefdadigheid van de gemeente Arequipa. Het bijna 80 jaar oude complex bestaat uit een lagere school, een kerk, een gaarkeuken en het kindertehuis. In mei 2001 zijn wij gestart met het doneren van voedsel om zo de slechte medische situatie van de kinderen te verbeteren. De toenemende vraag om hulp i.v.m. de armoede maakt het niet makkelijk voor de gemeente Arequipa. De algemene slechte economische situatie zorgt niet bepaald voor meer inkomsten.

Het aantal te vondelgelegde of weeskinderen is het laatste jaar explosief gestegen. Meer dan 80 kinderen wonen nu in het tehuis. Buiten het verstrekken van voedsel, houden wij ook 1x per week spreekuur en ontvangen alle kinderen gratis tandverzorging in de kinderpolikliniek.

Sabandya

Het kindertehuis Sabandya ligt enkele kilometers buiten Arequipa. Hier wonen ruim 25 geestelijk en/of lichamelijke gehandicapte kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jr. Zij worden verzorgd door vrijwilligers. Het kindertehuis is afhankelijk van particuliere steun.Chavez de la Rosa

The children’s home lies in the centre of the city and falls under the management of the department benevolence of the municipality Arequipa. The almost 80 years old complex exist from an elementary school, a church, a done kitchen and the children’s home. In May 2001 we have started with the donations of food to improve in this way the bad medical situation of the children. The increasing question for aid concerning the poverty does not make it easy for the municipality Arequipa. The general bad economic situation does not ensure certain more income. The number of orphan children has increased the last year explosive. More than 80 children live now in the home. Beside supplying food, we keeping once a week medical attention hours and all children receive dental care in our policlinic.

Sabandya

The children’s home Sabandya lies some kilometres Arequipa. Because of this live wide 25 mentally and/or physical disabled children in the age of 4 to 18 Jr. they are looked after volunteers. The children’s home depends on private support.Chavez de la Rosa

El hogar de Chavez de la Rosa miente en el centro de la ciudad y cae bajo gerencia de la benevolencia del departamento del municipio Arequipa. Los casi 80 años del complejo existen de una escuela primaria, de una iglesia, de una cocina hecha y del children’ hogar de s. En mayo de 2001 hemos comenzado con las donaciones del alimento a mejorar de esta manera la mala situación médica de los niños. La pregunta cada vez mayor para la ayuda referente a la pobreza no hace fácil para el municipio Arequipa. La mala situación económica general no asegura cierta más renta. El número de niños huérfanos ha aumentado el explosivo del año pasado. Más de 80 niños ahora viven en el hogar. Al lado del alimento de abastecimiento, que guardan una vez por semana horas de la atención médica y a todos los niños recibimos cuidado dental en nuestro policlinico.

Sabandya

El hogar de Sabandya casero miente algunos kilómetros Arequipa. Debido a estos de par en par 25 vivos mentalmente y/o niños minusválidos físicos en la edad del Jr. 4 a 18 son voluntarios ocupados. El children’ el hogar de s depende de ayuda privada.