fbpx

Doe een donatie

Geef een glimlach

 

Geef.nl          Kentaa          Whydonate

Onze projecten

OPERATIES

PAZmovil

Nazorgtrajecten

Wij geven GRATIS medische hulp aan kinderen in Peru

De kloof tussen arm en rijk blijft groot. Kinderen die geboren worden met een defect zoals een schisis (hazelip) of spina bifida (open ruggetje) en waar de ouders niet over economische bronnen beschikken, worden niet geopereerd en krijgen geen behandeling. Sinds het jaar 2000 hebben wij dan ook al meer dan 5000 kinderen gratis geopereerd en niet alleen dat ook hebben zij allen een volledig nazorgtraject gehad of zitten zij nog in.

Activiteiten in 2022

De noodtoestand in Peru geldt voorlopig tot december 2022. Gelukkig kunnen wij wel na twee moeilijke jaren weer operatieprojecten organiseren. Deze hervatten dit jaar. Het is hoognodig, alleen al in de wachtlijst voor schisisoperaties staan 380 kinderen.

We zijn verschillende nieuwe activiteiten gestart in 2022. De verbouwde container (waarmee de donaties naar Peru in 2020 zijn vervoerd, kan nu gebruikt worden als mobiele spreekkamer). Het houden van medische campagnes zoals gehoor- en zichttesten of mondzorg doen we nu met deze faciliteit.

De nazorgprojecten, trainingen, oudergroepen, workshops en bijscholingscursussen kunnen we sinds februari weer min of meer normaal geven in ons ziekenhuis.

element 1

Operatieprojecten (Schisis, Kinderurologie)

Van 24 tm 28 maart – Schisis – team Dr. Asensio, plastisch chirurg uit Guatemala
Bij dit operatieproject zullen 20 schisiskinderen geopereerd worden en training worden gegeven aan kaak- en kinderchirurgen

Van 26 april tm 7 mei– Kinderurologie – Dr. Herman Bakker, kinderuroloog en Dr. Liem Lie, uroloog, uit Nederland
Dit project bestaat uit het houden van dagelijkse spreekuren voor voornamelijk de spinabifidapatientjes en het verrichten van operaties

Van 26 tm 30 mei – Schisis – team o.l.v. Dr. Asensio, plastisch chirurg, uit Guatemala
Tijdens dit operatieproject zullen 20 schisiskinderen worden geopereerd en training worden gegeven aan kaak- en kinderchirurgen

Van 15 tm 20 augustis – Schisis – team o.l.v. Dr. Parri, plastisch chirurg, uit Spanje
Tijdens dit operatieprojezullen 40 schisiskinderen worden geopereerd en zal training worden gegeven aan kaak- en kinderchirurgen

Van 23 oktober tm 7 november – Schisis – team o.l.v. Dr. Reinier van Twisk, plastisch chirurg, uit Nederland
Tijdens dit operatieproject zullen 50 schisiskinderen geopereerd worden en zal training worden gegeven aan kaak- en kinderchirurgen

Van 19 november tm 3 december Schisis – team o.l.v. Dr. Aebele Mink van der Molen, uit Nederland
Tijdens dit operatieproject zullen 50 schisis- of brandwonden kinderen worden geopereerd.

November/december Kinderurologie Prof.Dr. Tom de Jong en Dr. Olga Arguedas, uit Nederland
Dit project bestaat uit het houden van spreekuren, het verrichten van operaties en het trainen van urologen en verpleegsters.

Het houden van gratis campagnes zoals bijv. Gehoortesten NIEUW.

Deze campagnes houden we met medewerking van onze Peruaanse medische staf, zoals in deze campagne met onze KNO arts Dr. Jefferson Estefanero. In deze twee dagen durende campagne werden 57 patientjes gezien en getest.

In juni zal er een gratis mondzorgcampagne worden gehouden i.s.m. laatste jaar mondhygiëniste studenten uit Arizona.

Het houden van (gratis) spreekuren op locatie met onze mobiele spreekkamer, PAZMovil NIEUW – Het eerste spreekuur hebben wij reeds gehouden. Dit was in Paucarpata bij een kindertehuis voor geestelijk- en lichamelijk gehandicapten.

Meer dan 30 kinderen werden gezien. Iedere maand plannen we een mobiel spreekuur.

Het verzorgen van de integrale (gratis) nazorgtrajecten (zoals spraaklessen, psychologische behandelingen, primaire tandverzorging, revalidatie en incontinentie-beheersing) en medische consulten c.q. opnames voor zowel de kinderen uit de schisis- als spina bifida projecten.

De kinderpolikliniek in ClinicaPAZHolandesa/‘Tony Molleapaza Rojas’ kinderziekenhuis: verzorgt dagelijkse spreekuren, screening van de patiëntjes voor de operatieprojecten, begeleiding en nazorg, medische consulten, tandartspraktijk, logopedie, psychologische begeleiding en fysiotherapie/revalidatie. Het ziekenhuis beschikt over de volgende specialismen: kindergeneeskunde, kinderchirurgie, kinderneurochirurgie, kinderdermatologie, gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, cardiologie, kno en urologie.

De continuering van de zorgkwaliteit voor de patiënten van diverse Peruaanse ziekenhuizen in het Zuiden van Peru door het doneren van medische basismaterialen (medicijnen, infuussystemen, steriele handschoenen, drains t.b.v. hydrocephalus, operatiepakketten, hechtmateriaal, gazen, etc.).

De continuering van het geven van trainingen, workshops en voorlichting aan zowel ouders, patiëntjes als professionals. O.a. Incontinentietrainingen (urine en faeces) voor patientjes met spina bifida. Ook de andere nazorg gaat gepaard met voorlichting en training aan ouders en patientjes.

In 2017 hebben wij een (whatsapp) oudergroep voor downkinderen opgericht en inmiddels zijn er bijna 200 ouders lid geworden. Sinds 1 januari 2020 bieden wij deze kinderen multidisciplinaire zorg (kinderarts, kno-arts, fysiotherapist, logopediste en tandarts) aan. Kinderen met DS hebben een verstandelijke handicap en een vertraagde algemene ontwikkeling, zowel cognitief als motorisch. Daarnaast hebben ze bijkomende aandoeningen, zoals aangeboren hartafwijkingen, keel‐, neus‐ en oorproblemen, en voedingsproblemen.

In 2021 hebben wij een (whatsapp) groep voor ouders met autistische kinderen NIEUW opgericht en inmiddels zijn er bijna 350 ouders lid geworden. Door het houden van Q&A internetsessies met professionals (psychologe) of een van de ouders, proberen we meer informatie en handvaten te geven.

Organisatie van workshops voor medici, paramedici en veldwerkers met als onderwerpen onder meer: Voorlichting en Preventie van geboorte-afwijkingen door middel van foliumzuur en voeding, incontinentiemanagement, anaesthesie bij kinderen.
element 1

Organisatie van bijscholingscursussen (o.a. kindergeneeskunde, kinderurologie, kinderanaesthesie, intensive care, internationale protocollen Evidence Based Medicine en Care) voor medici en paramedici werkzaam in het kinderziekenhuis.

Ons vinden

NEDERLAND
Secretariaat p/a Karl Weisbardstraat
269,3015 GM Rotterdam

PERU
Urb.Villa Continental Calle 4 nr.101 Paucarpata, Arequipa

Meehelpen

Alle goodwill en savoir-faire
zijn nuttig voor de ontwikkeling
van de verschillende acties
van het ziekenhuis.

Donatie doen

De vrijgevigheid van
de donateurs is van essentieel
belang voor de werking van het
ziekenhuis. Zonder giften
zouden wij onze sociale
opdrachten niet kunnen uitvoeren.

Ons kinderziekenhuis in Arequipa