fbpx

Nuestros proyectos de operaciones realizados en 2005Our realised operation projects in 2005Onze gerealiseerde operatieprojecten in 2005

Operatieproject Plastische Chirurgie maart 2005

In maart 2005 werd het operatieproject uitgevoerd door het team wat bestaat uit Michiel Vaandrager, plastisch chirurg, Marc Mureau, idem, Antonia Gonzalez, anaesthesiste, Hans Houben, anaesthesie-assistent, Clara Euson en Annemarie Mosterd, beiden ok-assistenten. Zij hebben 55 operaties verricht.

Operatieproject Orthopedie mei 2005

Vrijdag 10 juni werd het eerste orthopedisch operatie project afgesloten. In twee weken tijd hebben dr.Ger Olyhoek en zijn team bestaande uit Dr.Jos Geurts, anaesthesist, Leo Brugman, anaesthesie-assistent en Titia Olyhoek, ok-assistente, 30 patientjes succesvol geopereerd, totaal ruim 60 operaties.

Operatieproject Plastisch Chirurgie oktober 2005

Ook het team van oktober was buiten Kris Vermeylen, de anaesthesist, ervaren met de werkzaamheden in Peru. Ron Hiles, Aebele Mink van der Molen, beiden plastisch chirurg, Paulien Dekker, anaesthesie-assistente, Leonie Schutter en Karin Beijloos, ok-assistenten. In dit project werden 60 operaties uitgevoerd.Operation project plastic surgery March 2005

In March 2005 the operation project was implemented by the team what exists from Michiel Vaandrager, plastic surgeon, Marc Mureau, idem, Antonia Gonzalez, anaesthesiste, Hans Houben, anaesthesie assistant, Clara Euson and Annemarie mustard, both ok-assistenten. They have performed 55 operations.

Operation project orthopedy May-June 2005

Friday 10 June the first orthopedically operation project was concluded. In two weeks time have dr. Ger Olyhoek and its team existing Dr.Jos Geurts, anaesthesist, Leo Brugman, anaesthesie assistant and Titia Olyhoek, ok-assistente, 30 patientjes successfully operated, total clear out 60 operations.

Operation project plastic surgery October 2005

Also the team of October was outside Kris Vermeylen, the anaesthesist, experiences with the activities in Peru. Ron Hiles, Aebele Mink van der Molen, both plastic surgeon, Paulien Dekker, anaesthesie assistant, Leonie Schutter and Karin Beijloos, ok-assistenten. In this project 60 operations were carried out.Proyecto de Cirugía plástica el marzo de 2005

En marzo de 2005 el proyecto de la operación fue ejecutado por el equipo qué existe de Michiel Vaandrager, cirujano plástico, Marc Mureau, idem, Antonia González, anaesthesiste, Juan Houben, ayudante del anaesthesie, mostaza de Clara Euson y de Ana María, ambos aceptables-assistenten. Han realizado 55 operaciones.

Proyecto de ortopedia en mayo y el junio de 2005

El viernes 10 de junio el primer orthopedically proyecto de la operación fue concluido. En tiempo de dos semanas tenga el Dr. Ger Olyhoek y su equipo Dr.Jos existente Geurts, anaesthesist, Leo Brugman, ayudante del anaesthesie y Titia Olyhoek, aceptable-assistente, 30 patientjes funcionados con éxito, total vacian 60 operaciones.

Proyecto de Cirugía plástica el octubre de 2005

También el equipo de octubre era Kris exterior Vermeylen, el anaesthesist, experiencias con las actividades en Perú. Ron Hiles, Aebele Mink van der Molen, cirujano plástico, Paulien Dekker, ayudante del anaesthesie, Leonie Schutter y Karin Beijloos, aceptable-assistenten. En este proyecto 60 las operaciones fueron realizadas.

Nuestros proyectos de operaciones realizados en 2004Our realised operation projects in 2004Onze gerealiseerde operatieprojecten in 2004

Operatieproject Plastische Chirurgie 27 september – 8 oktober 2004

Van 27 september tot 8 oktober 2004 wordt het operatieproject uitgevoerd door het team wat bestaat uit Michiel Vaandrager, plastisch chirurg, Irene Mattijsen, idem, Antonia Gonzalez, anaesthesiste, Hans Houben, anaesthesie-assistent, Clara Euson en Gerdi Drost, beiden ok-assistenten. Michiel, Antonia en Clara zijn teamleden van het eerste uur. Hans en Gerdi gaan voor de tweede keer en Irene is geheel nieuw.

Operatieproject Plastisch Chirurgie 25 oktober – 5 november 2004

Ook het team van oktober is buiten Pieter Borg, de anaesthesist, ervaren met de werkzaamheden in Peru. Ron Hiles, Aebele Mink van der Molen, beiden plastisch chirurg, Paulien Dekker, anaesthesie-assistente, Leonie Schutter en Karin Beijloos, ok-assistenten, gaan allen voor de tweede keer naar Arequipa van 25 oktober tot 5 november 2004 om de operaties uit te voeren.Operation project plastic surgery 27 September – 8 October 2004

Of 27 September up to 8 October 2004 the operation project is implemented by the team what exists from Michiel Vaandrager, plastic surgeon, Irene Mattijsen, idem, Antonia Gonzalez, anaesthesiste, Hans Houben, anaesthesie assistant, Clara Euson and Gerdi Drost, both ok-assistenten. Michiel, Antonia and Clara are team members of the first hour. Hans and Gerdi went for the second time and Irene was entirely new.

Operation project plastic surgery 25 October – 5 November 2004

Also the team of October is outside Pieter Borg, the anaesthesist, experiences with the activities in Peru. Ron Hiles, Aebele Mink van der Molenl, both plastic surgeon, Paulien Dekker, anaesthesie assistant, Leonie Schutter and Karin Beijloos, ok-assistenten, will all for the second time to Arequipa of 25 October up to 5 November 2004 carry out the operations.Cirugía plástica el 27 de septiembre-8 de octubre de 2004

Del 27 de septiembre hasta el 8 de octubre de 2004 el proyecto de la operación es ejecutado por el equipo qué existe de Michiel Vaandrager, cirujano plástico, Irene Mattijsen, idem, Antonia González, anaesthesiste, Juan Houben, ayudante del anaesthesie, Clara Euson y Gerdi Drost, ambos aceptables-assistenten. Michiel, Antonia y Clara son miembros de equipo de la primera hora.Hans y Gerdi fueron para la segunda vez e Irene era enteramente nueva.

Cirugía plástica el 25 de octubre-5 de noviembre de 2004

También el equipo de octubre es Pieter exterior Borg, el anaesthesist, experiencias con las actividades en Perú. Ron Hiles, visión de Aebele Mink van der Molen, cirujano plástico, Paulien Dekker, ayudante del anaesthesie, Leonie Schutter y Karin Beijloos, enfermeras de sala de operaciones, todos para la segunda vez a Arequipa del 25 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2004 realizará las operaciones.

Nuestros proyectos de operaciones realizados en 2003Our realised operation projects in 2003Onze gerealiseerde operatieprojecten in 2003

Operatieproject plastische chirurgie 27 oktober – 7 november 2003

Gedurende twee weken werden door hen 36 kinderen geopereerd waarbij ruim 50 operaties werden verricht.

Dr. Rients Dijkstra; plastisch chirurg

dr. Ron Hiles, plastisch chirurg

Dr. Thierry Scohy; anaesthesist,

Paulien Dekker , anaesthesie- assistente

Karin Beijloos , ok-assistente

Leonie Schutter , ok-assistente

Wendy Scheffer , tropenarts

Operatieproject plastische chirurgie 22 maart tot 6 april 2003

Zoals in het dagboek ook te lezen is, is dit project prima verlopen en hebben we 50 kinderen kunnen opereren, waarbij 75 operaties werden verricht. Het team bestond uit:

Het team, met wat aanvullingen, vlnr. voorgrond, Hans Houben, Marieke Gieteling, 1e rij Nicole Posch, Michiel Vaandrager, Martine Hofstede, Susan Grasman, 2e rij Marjan van Mourik, staand Alfredo (de politiebewaking), dr.Angela (puesto de salud) dr.Daniel Paz y Geuze, dr. Franklin Gonzalez (anaesthist Goyeneche) Anna en sorry naam vergeten ook politiebewaking.

Dr. Michiel Vaandrager; plastisch chirurg

dr. Nicole Posch, plastisch chirurg

Dr. Antonia Gonzalez; anaesthesiste,

Hans Houben, anaesthesie- assistente

Susan Grasman, ok-assistente

Martine Hofstede, IC verpleegkundige.

Marieke Gieteling, basisarts

KeesJan Korving, huisarts


Operation project plastic surgery 27 October – 7 November 2003

During two weeks 36 children where wide 50 operations were performed, were operated. Dr. Rients Dijkstra; plastic surgeon dr. Ron Hiles, plastic surgeon Dr. Thierry Scohy; anaesthesist, Paulien Dekker, anaesthesie assistant Karin Beijloos, ok-assistente Leonie Schutter, ok-assistente abd Wendy Scheffer, doctor

Operation project plastic surgery 22 March up to 6 April 2003

As in the day book also to read is, this project has very well gone and we operated 50 children , where 75 operations were performed. The team existed from: The team, with what supplements, vlnr. forefront, Hans Houben, Marieke Gieteling, 1st file Nicole Posch, Michiel Vaandrager, Martine Hofstede, Susan Grassman, 2e file Marjan van Mourik, standing Alfredo (police force guarding), dr. Angela (puesto the salud) dr. Daniel Paz y Geuze, dr. Franklin Gonzalez (anaesthist Goyeneche) Anna and sorry name forget also police force guarding. Dr. Michiel Vaandrager; plastic surgeon dr. Nicole Posch, plastic surgeon Dr. Antonia Gonzalez; anaesthesiste, Hans Houben, anaesthesie assistant Susan grass man, ok-assistente Martine Hofstede, IC nurse. Marieke Gieteling, general practitioner , KeesJan Korving, general practitioner

Cirugía plástica el 27 de octubre-7 de noviembre de 2003

Durante dos semanas funcionaron a 36 niños donde 50 operaciones fueron realizadas de par en par. El Dr. Rients Dijkstra; el Dr. Ron Hiles, el Dr. Thierry Scohy del cirujano plástico del cirujano plástico; anaesthesist, Paulien Dekker, anaesthesie Karin auxiliar Beijloos, Leonie aceptable-assistente Schutter, abd aceptable-assistente Wendy Scheffer, doctor

Cirugía plástica el 22 de marzo hasta el 6 de abril de 2003

Como en el libro de día también leer está, este proyecto ha ido muy bien y funcionamos a 50 niños, donde 75 operaciones fueron realizadas. El equipo existió de: El equipo, con qué suplementos, vlnr. la vanguardia, Hans Houben, Marieke Gieteling, 1r archivo Nicole Posch, Michiel Vaandrager, Martine Hofstede, Susan Grassman, archivo 2e Marjan van Mourik, Alfredo derecho (fuerza de policía que guarda), el Dr. Daniel Paz y Geuze del Dr. Angela (puesto el salud), el Dr. Franklin González (anaesthist Goyeneche) Ana y nombre apesadumbrado olvida también guardar de la fuerza de policía. El Dr. Michiel Vaandrager; el Dr. Nicole Posch, el Dr. Antonia González del cirujano plástico del cirujano plástico; anaesthesiste, Juan Houben, hombre auxiliar de la hierba de Susan del anaesthesie, Martine aceptable-assistente Hofstede, enfermera del IC. Marieke Gieteling, internista, KeesJan Korving, internista

Nuestros proyectos realizados en 2002Our realised projects in 2002Onze gerealiseerde projecten in 2002

Plastisch – chirurgie project – april 2002

Wat wij hebben gedaan: Het Opereren van kinderen met een hazelip, open gehemelte of contracturen veroorzaakt door brandwonden.

Het Operatieteam bestond uit:

Dr. M.Vaandrager, plastisch chirurg

Dr. J.van der Meulen, plastisch chirurg

Dr.A.Gonzalez, anaesthesiste

Clara Euson , ok-assistente

Gerdi Drost- Hakken,ok-assistente

Martine Hofstede, ic-verpleegkundige

Marieke Gieteling, basisarts

KeesJan Korving, huisarts

Aantal geopereerde kinderen: (65 operaties)

Klik hier voor het fotoboek van het operatieproject

Puesta Villa Jesus – juli 2002

In juli 2002 is een overeenkomst gesloten met het Ministerie van Gezondheid van Peru (Ministerio de Salud). Praktisch betekent dit dat PAZ-Holandesa leegstaande, niet functionerende medische posten in sloppenwijken, op tijdelijke basis kan overnemen. Gedurende een periode van minimaal een half jaar en maximaal 1 jaar bemant PAZ-Holandesa een post in Villa Jesus (één van de armste wijken van Arequipa) met een arts en een verpleegster en verleent PAZ-Holandesa management-ondersteuning.

De wijk Villa Jesus is een zg. Pueblos Jovenes (illegaal gevestigde woonwijken) waar het ontbreekt aan riolering, water en electriciteitsvoorzieningen en zorgt zo ook voor bedreigingen in de sfeer van de volksgezondheid.

De doelgroep waar de Puesta de Salud Villajesus op richt zijn de ruim 8000 bewoners van deze in 1999 gevestigde pueblo joven en bestaat vrijwel geheel uit ex-bewoners uit de bergstreken rondom Puno, Juliaca en Cuzco.

Wij houden er 3x per week spreekuur en doneren medicijnen en medische materialen aan die mensen, welke niet onder SIS vallen (een soort sociale verzekering voor moeders en kinderen)en/ of geen financiele middelen hebben. Er is niet veel fantasie voor nodig om te begrijpen dat meer dan 90% van minder dan een euro moet leven per dag. Dus geen geld heeft voor medische verzorging dan wel medicijnen.

Plastisch- chirurgie project – oktober 2002

Wat wij hebben gedaan: Het Opereren van kinderen met een hazelip, open gehemelte of contracturen veroorzaakt door brandwonden.

Het Operatieteam bestond uit:

Dr. R.Dijkstra, plastisch chirurg

Dr. A.E. Mink van der Molen, plastisch chirurg

Dr.D.van den Broecke, plastisch chirurg

Dr.T.Scohy, anaesthesist

Karin Beijloos, ok-assistente

Leonie Schutter,ok-assistente

Martine Hofstede, ic-verpleegkundige

Marieke Gieteling, basisarts

KeesJan Korving, huisarts

Aantal geopereerde kinderen:55 (69 operaties)

Opening tandartsenpraktijk – december 2002

Wat wij doen: Eerstelijns tandverzorging verlenen, gericht op het voorkomen en het saneren van caries. We beginnen met de 80 geselecteerde kinderen voor het operatieproject in maart 2003. Echter langzamerhand zal er uitgebreid worden met hulp aan de kinderen van de lopende projecten en ook de kindertehuizen.

Kindertehuis Chavez de la Rosa, Arequipa

Wat wij doen: Het doneren van groente en fruit te verbetering van de algemene voedings (gezond)heidstoestand. Tevens donatie van kleding en speelgoed. Onze artsen houden 3x per week spreekuur.

Aantal kinderen: 75

Nazorgproject schisiskinderen

Wat wij doen: Het verzorgen van spraaklessen, gebitsregulering em psychologische begeleiding van de zowel de kinderen als de ouders.

Nazorgproject brandwondenkinderen

Wat wij doen: Het verzorgen van psychologische en medische begeleiding van zowel de kinderen als de ouders.

Project voor kinderen met spina-bifida en hydrocephalia

Wat wij doen: Het doneren van drains c.q. operatiepaketten aan de patientjes. Het informeren en begeleiden van artsen en van de ouders onder meer door de oprichting van een oudervereniging.

Aantal gedoneerde drains: 60

Traningsproject verpleegkundigen Hospital Goyeneche en Hospital General

Wat wij hebben gedaan: Het verzorgen van een trainingsproject,postoperatieve en brandwondenverzorging bestaande uit praktijk en theorielessen

Het team bestond uit:

Martine Hofstede, IC-verpleegkundige

Marieke Gieteling, basisarts

Hospital Goyeneche

Wat wij doen: Verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning van zowel patienten als algeheel door het doneren van apparatuur, medische basismaterialen en het geven van trainingen. In 2002 is er een container met donaties naar Peru vervoerd. De verbouwing van de afdeling neonatologie welke in oktober werd opgeleverd.

aantal patienten- > 3000 op jaarbasisPlastic – surgery project – April 2002

What we have done: Operating children with causes an harelip, open palate or contractures by burns. The operation team existed from: Dr. M.Vaandrager, plastic surgeon Dr. J.van of the Meulen, plastic surgeon Dr.A.Gonzalez, anaesthesiste Clara Euson, ok-assistente Gerdi drost Hakken, ok-assistente Martine Hofstede, ic nurse ic-verpleegkundige Marieke Gieteling, basis doctor KeesJan Korving, general practitioner Number of operated children: (65 operations)

Click here for the photograph book of the operation project

Puesta villa Jesus – July 2002

In July 2002 an agreement with the Ministry of Health of Peru has been closed (Ministerio the Salud). Practically means this that PAZ-Holandesa do not post being empty, functioning medical in slums, on temporary basis can take over. During a period of minimum a half year and maximum 1 year man PAZ-Holandesa Jesus (one of the poorest districts of Arequipa) with a doctor and a nurse and grant PAZ-Holandesa management support to a mail in villa. The district villa Jesus is zg. Pueblos Jovenes (resistance worker established residential areas) where it is lacking to sewerage, water and electricity supplies and this way also ensure threats in the environment of the public health. The target group where the Puesta aim the Salud Villajesus on is wide the 8000 occupants pueblo, joven established of these in 1999 and exists nearly whole from ex-habitants from the mount regions around Puno, Juliaca and Cuzco. We keep there 3x per week office hours and doneren medecines and medical material to those people, who under SIS do not fall (a type social insurance for mothers and children) and/or no financiele have resources. There is not much fantasia for necessary understand that more than 90% of less than a euro must live per day. Therefore no money has for medical care or medecines.

Plastic surgery project – October 2002

What we have done: Operating children with causes an harelip, open palate or contractures by burns. The operation team existed from: Dr. R.Dijkstra, plastic surgeon Dr. A.E. mink of of the mill, plastic surgeon Dr.D.van pine Broecke, plastic surgeon Dr.T.Scohy, anaesthesist Karin Beijloos, ok-assistente Leonie drawer, ok-assistente Martine Hofstede, ic nurse ic-verpleegkundige Marieke Gieteling, basis doctor KeesJan Korving, general practitioner Number of operated children: 55 (69 operations)

Opening dentist practice – December 2002

What we do: Dental care, aimed at the prevention and reorganising decay. We start with the 80 selected children for the operation project in March 2003. However gradually there will be extended with aid to the children of the current projects and also the children’s homes.

Children’s home Chavez de la Rosa, Arequipa

What we do: The doneren of vegetable and fruit at improvement of general feeding and health. Also contribution of clothing and toy. Our doctors keep 3x per week office hours. Number of children: 75

Integral treatment

What we do: Supplying speech lessons, dental care and psychological accompaniment of both the children and the parents.

Project for children with spina-bifida and hydrocephalia

What we do: The donation of drains to patients who need this operation. The information and accompanying doctors and of the parents including by the establishment of a parent association. Number of donated drains: 60

Traningsproject nurses Hospital Goyeneche and Hospital General

What we have done: Organizing a training project, postoperative and burn care existing practice and theory lessons The team existed from: Martine Hofstede, IC-verpleegkundige Marieke Gieteling, basis doctor

Hospital Goyeneche

What we do: Improvement of the quality of care and support for both patients and complete by the donation of equipment, medical material and giving trainings. In 2002, a container with contributions has been transported to Peru. The renovation of the department neonatology which in October was completed. number of of patients > 3000 on an annual basisCirugía Plástico – abril de 2002

Qué hemos hecho: Funcionando a niños con causas un labio leporino, abre el paladar o contracciones por las quemaduras. El equipo de la operación existió de: El Dr. M.Vaandrager, el Dr. J.van del Meulen, cirujano plástico Dr.A.Gonzalez, anaesthesiste Clara Euson, Gerdi Drost-Hakken, Martine Hofstede, enfermera ic-verpleegkundige Marieke Gieteling, el doctor KeesJan Korving, número del cirujano plástico de Gerdi del ic de la base del internista de niños funcionados: (65 operaciones) Chasque aquí para el libro de la fotografía

Puesta de Salud en Villa Jesús – julio de 2002

En julio de 2002 un acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú se ha cerrado . Significa prácticamente el que PAZ-Holandesa no fije ser vacío, funcionamiento médico en los tugurios, sobre base temporal puede asumir el control. Durante un período de mínimo un medios año y máximo 1 año sirve PAZ-Holandesa Jesús (uno de los districtos más pobres de Arequipa) con un doctor y una enfermera y concede la ayuda de gerencia de PAZ-Holandesa a un correo en chalet. El Vila Jesús del districto es un pueblo Jovenes (áreas residenciales establecidas trabajador de la resistencia) donde está careciendo al alcantarillado, el agua y los suministros de electricidad y esta manera también aseguran amenazas en el ambiente de la salud pública. El grupo destinatario donde está ancha la puntería de Puesta el Salud Villajesus encendido el pueblo de 8000 inquilinos, joven establecido de éstos en 1999 y existe casi entero de ex-habitants de las regiones del montaje alrededor de Puno, de Juliaca y de Cuzco. Guardamos allí 3x por horas de oficina de la semana y doneren medicinas y el material médico a esa gente, que bajo SIS no se cae (un tipo seguro social para las madres y los niños) y/o ningún financiele tiene recursos. No hay mucha fantasía para necesario entiende que más el de 90% menos que un euro deben vivir por día. Por lo tanto ningún dinero tiene para la asistencia médica o las medicinas.

Proyecto de la cirugía plástica – octubre de 2002

Qué hemos hecho: Funcionando a niños con causas un labio leporino, abre el paladar o contracciones por las quemaduras. El equipo de la operación existió de: El Dr. R.Dijkstra, Dr.Aebele Mink van der Molen, cirujano plástico Dr.T.Scohy, anaesthesist Karin Beijloos, Leonie Schutter., Martine a Hofstede, enfermera ic-verpleegkundige Marieke Gieteling, el doctor KeesJan Korving.

Práctica del dentista de la abertura – diciembre de 2002

Qué lo hacemos: Cuidado dental, dirigido la prevención y el decaimiento de la reorganización. Comenzamos con los 80 niños seleccionados para el proyecto de la operación en marzo de 2003. Se ampliará al menos gradualmente con la ayuda a los niños de los proyectos actuales y también del children’ hogares de s.

Hogar Chavez de la Rosa, Arequipa

Qué lo hacemos: Donacion de la fruta en la mejora de la alimentación y de la salud generales. También contribución de la ropa y del juguete. Nuestra subsistencia 3x de los doctores por horas de oficina de la semana. Número de niños: 75

Tratamiento integral

Qué lo hacemos: Lecciones de abastecimiento del discurso, cuidado dental y acompañamiento psicologico de los niños y de los padres.

Proyecto para los niños con el spina-bifida y el hydrocephalia

Qué lo hacemos: La donación de drenes a los pacientes que necesitan esta operación. La información y los doctores del acompañamiento y de los padres que incluyen por el establecimiento de una asociación de padre. Número de drenes donados: 60

Proyecto de capatacion cuida el Hospital Goyeneche y Hospital General

Qué hemos hecho: Organizando un proyecto del entrenamiento, las lecciones existentes postoperatorias y de la quemadura del cuidado de la práctica y de la teoría el equipo existieron de: Martine Hofstede, IC-verpleegkundige Marieke Gieteling, doctor de la base Hospital Goyeneche Qué lo hacemos: La mejora de la calidad del cuidado y la ayuda para los pacientes y terminan por la donación del equipo, de los entrenamientos materiales y de donantes médicos. En 2002, un envase con contribuciones se ha transportado a Perú. La renovación del neonatology del departamento que en octubre fue terminado. número de > de los pacientes; 3000 sobre una base anual

Nuestros proyectos realizados en 2001Our realised projects in 2001Onze gerealiseerde projecten 2001

Kindertehuis Chavez de la Rosa, Arequipa mei 2001 – hedenWat wij doen: Het doneren van groente en fruit te verbetering van de algemene voedings (gezond)heidstoestand. Tevens donatie van kleding en speelgoed. Onze artsen houden 3x per week spreekuur. Verder hebben wij de babykamer (30 baby’s) totaal gerenoveerd en uitgebreid met oa. wasgelegenheid. Deze babykamer was zwaar beschadigd en niet meer te gebruiken na de aardbeving in juni 2001.

Aantal kinderen: 50

Opening kinderpolikliniek 14 maart 2001

Wat wij doen: Het houden van spreekuren. Screening van nieuwe patientjes voor de operatieprojecten. Het verlenen van nazorg.

Het team:

Dr. P. Bellido Benavente, algemeen coordinator

Marieke Gieteling, basisarts

Claudia Paz Chavez, secretaresse

Ines Barras, verpleegkundige

Melania Gomez, verpleegkundige

Dora Basurco, psychologe

Arlette Rondon, logopediste

Jose Aranibar, legaal adviseur

Plastisch – chirurgie project april 2001

Wat wij hebben gedaan: Het Opereren van kinderen met een hazelip, open gehemelte of contracturen veroorzaakt door brandwonden.

Het Operatieteam bestond uit:

Dr. R.Dijkstra, plastisch chirurg

Dr. A.E. Mink van der Molen, plastisch chirurg

Karin Beijloos, ok-assistente

Tanneke van’t Westeinde, basisarts

Marieke Gieteling, basisarts

Aantal geopereerde kinderen: 39 (65 operaties)

Neurochirurgisch operatieproject maart 2001

Wat wij hebben gedaan: Het opereren van kinderen met een waterhoofd of spina bifida. Het informeren en geven van trainingen aan neurochirurgen. Onderzoek en evaluatie over het verdere traject van dit project.

Het Operatieteam bestond uit:

Dr. D.Paz y Geuze, neurochirurg

Dr. M.A.E. van Veelen- Vincent, neurochirurge

Dr. A.Gonzalez, anaesthesiste

Clara Euson , ok-assistente

Aantal geopereerde kinderen: 8

Nazorgproject schisiskinderen mei 2001 – heden

Wat wij doen: Het verzorgen van spraaklessen, gebitsregulering em psychologische begeleiding van de zowel de kinderen als de ouders.

Aantal kinderen: 35

Nazorgproject brandwondenkinderen mei 2001 – heden

Wat wij doen: Het verzorgen van psychologische en medische begeleiding van zowel de kinderen als de ouders.

Aantal kinderen: 30

Project voor kinderen met spina-bifida en hydrocephalia maart 2001 – heden

Wat wij doen: Het doneren van drains c.q. operatiepaketten aan de patientjes. Het informeren en begeleiden van artsen en van de ouders onder meer door de oprichting van een oudervereniging.

Aantal gedoneerde drains: 16

Het verlenen van noodhulp na de aardbeving van 23 juni 2001

Wat wij hebben gedaan: De coordinatie van het verlenen van noodhulp in naam van de Nederlandse Regering. Ruim 25 ton goederen aangeschaft, zoals dekens, voedsel, medicijnen, kleding, houten palen, ijzeren golfplaten. Deze goederen hebben we in de ergst getroffen plaatsen oa. Cocachara, Punta de Bombon, La Haciendita, gedistribueerd

Traningsproject echo – apparaat november 2001

Wat wij hebben gedaan: Het verzorgen van een trainingsproject, bestaande uit praktijk en het houden van informatiemiddagen en avonden voor radiologen, kinderartsen, neurochirurgen e.a.

Het team bestond uit:

Dr. M.Lequin, kinderradioloog

Marieke Gieteling, basisarts

Hospital Goyeneche maart 2001 – heden

Wat wij doen: Verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning van zowel patienten als algeheel door het doneren van apparatuur, medische basismaterialen en het geven van trainingen. In 2001 zijn er twee containers met donaties naar Peru vervoerd. Verbouwing afdeling neonatologie gepland voor 2002.

aantal patienten- > 500 op jaarbasis

Dagboeken van onze (operatie)projecten

 • lees het verslag van dr. Maarten Lequin november 2001
 • bekijk het fotoboek over de noodhulp en aardbeving juni – juli 2001
 • lees het Dagboek april 2001 Arequipa
 • lees het Dagboek oktober 2000 Lima en Arequipa30 sept. 3 okt. 4 okt. 5 okt. 6 okt. 9 okt. 10 okt. 11 okt. 12 okt. 14 okt. 17 okt. 18 okt. 20 okt. 23 okt. 25 okt. 27 okt. 30 okt.
 • lees hier het Dagboek Cuzco maart 2000
 • Bekijk hier het fotoboek van Cuzco maart 2000
 • Children’s home Chavez de la Rosa, Arequipa May 2001 – present
  What we do: The doneren of vegetable and fruit at improvement of general feeding (healthy) heidstoestand. Tevens contribution of clothing and toy. Our doctors keep 3x per week office hours. Further we have the baby chamber (30 baby’ s) total renovated and extended with oa. wasgelegenheid. This no longer use baby chamber it had been damaged heavily and after the earthquake in June 2001. Number of children: 50 Opening child policlinic 14 March 2001 What we do: Loving office hours. Screening of new patientjes for the operation projects. Granting readjustment. The team: Dr. P. Bellido Benavente, general co-ordinator Marieke Gieteling, basis doctor Claudia Paz Chavez, secretary Ines bar race, nurse Melania Gomez, nurse Dora Basurco, psychologist Arlette Rondon, logopediste Jose Aranibar, legal consultant Plastic – surgery project April 2001 What we have done: Operating children with causes an harelip, open palate or contractures by burns. The operation team existed from: Dr. R.Dijkstra, plastic surgeon Dr. A.E. mink of of the mill, plastic surgeon Karin Beijloos, ok-assistente Tanneke van’ t West end, basis doctor Marieke Gieteling, basis doctor Number of operated children: 39 (65 operations) Neurosurgical operation project March 2001 What we have done: Operating children with a water head or spina bifida. The information and giving trainings to neuro-surgeons. Research and evaluation concerning the further route of this project. The operation team existed from: Dr. D.Paz y Geuze, neuro-surgeon Dr. M.A.E. van Veelen- fin penny, neurochirurge Dr. A.Gonzalez, anaesthesiste Clara Euson, ok-assistente Number of operated children: 8 readjustment project schisiskinderen May 2001 – present What we do: Looking after speech lessons, teething control em psychological accompaniment of both the children and the parents. Number of children: 35 readjustment project burn children May 2001 – present What we do: Looking after psychological and medical accompaniment of both the children and the parents. Number of children: 30 Project for children with spina-bifida and hydrocephalia March 2001 – present What we do: The doneren of drains c.q operatiepaketten to patientjes. The information and accompanying doctors and of the parents including by the establishment of a parent association. Number of gedoneerde of drains: 16 Granting emergency aid after the earthquake of 23 June 2001 What we have done: The coordination of granting emergency aid in name of the Dutch government. More than 25 barrels goods bought, such as dekens, food, medecines, clothing, wooden piles, iron golf plates. We have found these goods in most terrible place oa. Cocachara, Punta the bomb order, drawer Haciendita, distributed Traningsproject echo – apparatus November 2001 What we have done: Looking after a training project, existing practice and loving information afternoons and evenings for radiologists, pediatrists, neuro-surgeons e.a. The team existed from: Dr. M.Lequin, child radiologist Marieke Gieteling, basis doctor Hospital Goyeneche March 2001 – present What we do: Improvement of the quality of care and support for both patients and complete by the doneren of equipment, medical basis material and giving trainings. In 2001, two containers with contributions have been transported to Peru. Rebuilding department neonatology planned for 2002. number of of patients > 500 on an annual basis

  Opening 1st phase on 23 th of September Inauguración de primera etapa 23 de SetiembreOpening 1e fase 23 september a.s.

  Opening 1st phase on 23 th of September Inauguración de primera etapa 23 de SetiembreOpening 1e fase 23 september a.s.

  Op dinsdag 23 september a.s. zal de eerste fase van het ‘Tony Molleapaza Rojas’ Kinderziekenhuis worden geopend in Arequipa. Het ziekenhuis is ontworpen door EGM Architecten in Dordrecht. Dit architectenbureau heeft vele ziekenhuizen op zijn conto staan in Nederland. In augustus 2005 werd de eerste steen gelegd, op 15 oktober van datzelfde jaar werd met de bouw begonnen. Dankzij de enorme inzet, kennis en steun van Hans Schreuders, een voormalig aannemer en nu trotse hoteleigenaar (Posada El Castillo) in Arequipa, staat er wat er staat. En dat zijn concreet gezegd 9 gebouwen, alleen de operatiekamer moet nog opgetrokken worden, 5 gebouwen casco,4 zijn er vrijwel klaar en zullen hopelijk 23 september geheel ingericht en functioneel zijn.

  Zo moet het worden

  Zo moet het worden

  Het enthousiasme van onze sponsors zoals Forbo , zij hebben 2200 m2 vloerbedekking geschonken, SV Interieurgroep het volledige kantoormeubilair, Formica en Limburgia alle binnendeuren, Pijnenburg Import het hang en sluitwerk, Smit Visuals stelde al het benodigde presentatiemateriaal beschikbaar, maakt dat het ziekenhuis er werkelijk tiptop uit zal komen te zien.

  Buiten de sponsors mag ik natuurlijk absoluut niet de anoniemwensendblijvende particuliere donors vergeten, ook zonder hun steun, zou dit project niet van de grond zijn gekomen.

  El martes 23 de septiembre la primera fase de ‘ Tony Molleapaza Rojas’ Clinica Infantil será abierto en Arequipa. El hospital ha sido diseñado por los arquitectos de EGM en Dordrecht. Esta firma arquitectónica tiene muchos hospitales en sus soportes de la cuenta en los Países Bajos. En agosto de 2005 la primera piedra fue puesta, el 15 de octubre del mismo año fue comenzada con la construcción. Gracias a la comisión, al conocimiento y a la ayuda enormes de Sr.Hans Schreuders, anteriores un cesionario y ahora un dueño orgulloso del hotel (ana Castillo de Posada) en Arequipa, soportes allí qué se coloca allí. Y ése ha sido el edificio dicho concreto 9., sólo los cuartos de operación deben todavía ser acelerados, el edificio 5. la armadura de avión, 4 allí casi listos y ha arreglado enteramente y hopefuly será funcional el 23 de septiembre.

  Zo moet het worden

  Entusiasmo de nuestros patrocinadores tales como Forbo, donaron el revestimiento de suelos de 2200 m2, el SV Interiorgroup ha dado los muebles de oficinas completos, Formica y Limburgia todo las puertas internas, Pijnenburg Import donó todas las cerraduras de puerta necesarias, representaciones visuales de Smit puso ya el material requerido de la presentación disponible, que hace el hospital que parece realmente completo.

  Fuera de los patrocinadores no puedo olvidar por supuesto absoluto los donantes privados anónimos, también sin su ayuda, este proyecto no sea posible de realizarse.On Tuesday 23th of September the first phase of ‘ Tony Molleapaza Rojas’ Child hospital will be opened in Arequipa. The hospital has been designed by EGM architects in Dordrecht. This architectural firm has a lot of hospitals on its account stands in the Netherlands. In august 2005 the first stone was laid, on 15 October ofthe same year was started with the construction. Thanks to the enormous commitment, knowledge and support of Hans Schreuders, former an assignee and now proud hotel owner (Posada ell Castillo) in Arequipa, stands there what stands there. And that has been said concretely 9 bldg., only the operation rooms must be still accelerated, 5 bldg. airframe, 4 there nearly ready and have entirely arranged and hopefuly will be functional on the 23th of September.

  Zo moet het worden

  Zo moet het worden

  Enthusiasm of our sponsors such as Forbo, they donated 2200 m2 floor covering, SV Interiorgroup has given complete office furniture, Formica and Limburgia all inner doors, Pijnenburg Import donated all the needed door locks, Smit Visuals put already the required presentation material available, that makes the hospital really looking complete.

  Outside the sponsors I cannot forget of course absolute the anonymous private donors, also without their support, this project would’t be possible to archieve.